Vysoká profesionalita lektorov i vedenia školy, povzbudzujúce lektorky, učenie bez stresu v príjemnom prostredí, tolerantnosť a ústretovosť, rodinná a uvoľnená atmosféra, flexibilita v prístupe k študentom.
Mária Fačkovcová individuálne štúdium ANJ
billboard
KURZYINDIVIDUÁLNEFIRMYPREKLADYAKTIVITY

PONUKA JAZYKOVÝCH KURZOV 2018-19

KURZY PRE ŠKôLKAROV

pre deti od 4 rokov

130 Eur/ šk.polrok/ 35 vyučovacích hodín

Predbežný rozvrh na šk.r. 2018-19

1 WOW A – 4r., pondelok, streda o 15:30

2 WOW A – 5r., pondelok, streda o 16:20

2 WOW B – 5r., utorok, štvrtok o 16:20

3 WOW A – 6r., pondelok, streda o 17:10

3 WOW B – 6r., utorok, štvrtok o 17:10

(vyhradzujeme si právo na zmenu rozvrhu)

KURZY PRE ŠKOLÁKOV

od 1.ročníka ZŠ až po stredoškolákov

130 Eur/ šk.polrok/ 35 vyučovacích hodín

Predbežný rozvrh na šk.r. 2018-19

Prváci ZŠ - pondelok, streda, „A“ o 14:30 a „B“ o 16:00

Druháci ZŠ – utorok, štvrtok o 14:00

Tretiaci ZŠ – utorok, štvrtok „A“ o 14:30, „B“ o 15:25

Štvrtáci ZŠ – pondelok, streda, „A“ o 14:00, „B“ o 16:00

Piataci ZŠ – utorok, štvrtok o 15:00

Šiestaci ZŠ – pondelok, streda o 15:00

Siedmaci ZŠ – pondelok, streda o 15:00

Ôsmaci, deviataci ZŠ – utorok, štvrtok o 16:00

(vyhradzujeme si právo na zmenu rozvrhu)

KURZY PRE MATURANTOV

1x100 minút do týždňa

120 Eur/ šk.polrok/ 30 vyučovacích hodín

systematická a komplexná jazyková príprava na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky, nácvik jazykových a testovacích zručností, komunikácia výhradne v cudzom jazyku, nácvik maturitných tém a situácií

KURZY PRE DOSPELÝCH

večerné a ranné polo-intenzívne kurzy

2x100 minút do týždňa

250 Eur/ školský polrok/ 70 vyučovacích hodín

výučba komunikatívnou, interaktívnou formou, nácvik praktických jazykových zručností, moderný jazykový obsah, systematické upevňovanie vedomostí, rozvoj myslenia v cudzom jazyku, priateľská atmosféra

ANGLIČTINA * NEMČINA * RUŠTINA * FRANCÚZŠTINA * TALIANČINA

 • pre 1,2 alebo 3 študentov

 • vyberte si dĺžku a intenzitu stretnutí ...50, 75 alebo 100 minút

 • hodiny sú šité na mieru vašim časovým možnostiam a jazykovým potrebám

DOUČOVANIE

PRÍPRAVA NA REPARÁT

PRÍPRAVA NA PRIJÍMACIE POHOVORY

PRÍPRAVA NA POHOVOR DO ZAMESTNANIA

SKYPE KONVERZÁCIE

PRÁCA V ZAHRANIČÍ

OBCHODNÁ ANGLIČTINA/ NEMČINA

TECHNICKÁ ANGLIČTINA

CENY INDIVIDUÁLNEJ VÝUČBY

Jeden študent...16 Eur/ vyuč.hod.

Dvaja študenti...8 Eur/ vyuč.hod./ osoba

Traja študenti...6 Eur/ vyuč.hod./ osoba

JEDNA vyučovacia hodina trvá 50 minút.

UHRÁDZA sa 10 hodín vopred.

ANGLIČTINA * NEMČINA

VÁŠ FIREMNÝ JAZYKOVÝ KURZ NA MIERU

 • obsah hodín zameriame na vaše potreby a predstavy

 • prispôsobíme sa vašej pracovnej dobe

 • dopravíme sa priamo k vám

 • otestujeme a zaradíme študentov do jednotlivých úrovní

 • zabezpečíme všetky učebné materiály

 • poskytneme pravidelný report o napredovaní študentov

 • pripravíme a zrealizujeme skúšku na medzinárodný certifikát

 • budeme vám odborne k dispozícii počas celého štúdia

CENOVÁ PONUKA na vyžiadanie

Preložíme všeobecný i odborný text z/ do

ANGLICKÉHO a NEMECKÉHO JAZYKA

 • cena prekladu sa odvíja od náročnosti textu a termínu dodania

 • všeobecný text 10 Eur/ normostrana

 • odborný text 20 Eur/ normostrana

Minimálna cena prekladu je 10 Eur.

Škola si vyhradzuje právo upraviť termín dodania v závislosti od náročnosti/ rozsahu zadania

WINGS PIKNIK ROZLÚČKA S LETOM 2017

29.augusta 2017

od 15:00 hod. v zámockom parku v Seredi

zábavno - súťažné jazykové popoludnie v štýle piknik pre celú rodinu


BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ

tada.sk – prihlásiť sa