Vysoká profesionalita lektorov i vedenia školy, povzbudzujúce lektorky, učenie bez stresu v príjemnom prostredí, tolerantnosť a ústretovosť, rodinná a uvoľnená atmosféra, flexibilita v prístupe k študentom.
Mária Fačkovcová individuálne štúdium ANJ
billboard
KURZYINDIVIDUÁLNEFIRMYPREKLADYAKTIVITY

ANGLIČTINA, NEMČINA, FRANCÚZŠTINA, TALIANČINA

KURZY PRE ŠKôLKÁROV

pre deti od 4 rokov

2x45 minút do týždňa

120 Eur/ šk.polrok/ 34 vyučovacích hodín

výučba hravou a komunikatívnou formou, tvorivé a zábavné aktivity rešpektujúce vek a danosti detí, pesničky, riekanky, krátke príbehy a jazykové hry rozvíjajúce intelekt a motorické zručnosti detí

KURZY PRE ŠKOLÁKOV

od 1.ročníka ZŠ až po stredoškolákov

2x50 minút do týždňa

120 Eur/ šk.polrok/ 34 vyučovacích hodín

výučba interaktívnou, komunikatívnou formou, rozvoj jazykových zručností s využitím moderných technológií, nápaditý jazykový obsah, motivujúce aktivity, povzbudzujúci a láskavý prístup lektorov

KURZY PRE MATURANTOV

príprava na úrovne B1, B2

1x100 minút do týždňa

115 Eur/ šk.polrok/ 32 vyučovacích hodín

systematická a komplexná jazyková príprava na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky, nácvik jazykových a testovacích zručností, komunikácia výhradne v cudzom jazyku, nácvik maturitných tém a situácií

KURZY PRE DOSPELÝCH

večerné a ranné polo-intenzívne kurzy

2x100 minút do týždňa

150 Eur/ trimester/ 44 vyučovacích hodín

výučba komunikatívnou, interaktívnou formou, nácvik praktických jazykových zručností, moderný jazykový obsah, systematické upevňovanie vedomostí, rozvoj myslenia v cudzom jazyku, priateľská atmosféra

KONVERZAČNÉ KURZY

od úrovne pokročilý

1x100 minút do týždňa

120 Eur/ šk.polrok/ 34 vyučovacích hodín

komunikácia v cudzom jazyku na vybrané témy podľa záujmu študentov, nácvik komunikačných zručností, rozvoj slovnej zásoby, otvorené jazykové aktivity podporujúce voľný prejav a myslenie v cudzom jazyku

VÍKENDOVÉ KURZY

v sobotu dopoludnia

1x100 minút do týždňa

120 Eur/ šk.polrok/ 34 vyučovacích hodín

jazykové kurzy so zníženou intenzitou

ANGLIČTINA, NEMČINA, FRANCÚZŠTINA, TALIANČINA

 • pre 1,2 alebo 3 študentov

 • vyberte si dĺžku a intenzitu stretnutí ...50, 75 alebo 100 minút

 • hodiny sú šité na mieru vašim časovým možnostiam a jazykovým potrebám

DOUČOVANIE

PRÍPRAVA NA REPARÁT

PRÍPRAVA NA PRIJÍMACIE POHOVORY

PRÍPRAVA NA POHOVOR DO ZAMESTNANIA

SKYPE KONVERZÁCIE

PRÁCA V ZAHRANIČÍ

OBCHODNÁ ANGLIČTINA/ NEMČINA

TECHNICKÁ ANGLIČTINA

CENNÍK INDIVIDUÁLNEJ VÝUČBY

Jeden študent...16 Eur/ vyuč.hod.

Dvaja študenti...8 Eur/ vyuč.hod./ osoba

Traja študenti...5,50 Eur/ vyuč.hod./ osoba

JEDNA vyučovacia hodina trvá 50 minút.

PREDPLÁCA sa 10 hodín vopred.

ANGLIČTINA, NEMČINA

VÁŠ FIREMNÝ JAZYKOVÝ KURZ NA MIERU

 • obsah hodín zameriame na vaše potreby a predstavy

 • prispôsobíme sa vašej pracovnej dobe

 • dopravíme sa priamo k vám

 • otestujeme a zaradíme študentov do jednotlivých úrovní

 • zabezpečíme všetky učebné materiály

 • poskytneme pravidelný report o napredovaní študentov

 • pripravíme a zrealizujeme skúšku na medzinárodný certifikát

 • budeme vám odborne k dispozícii počas celého štúdia

CENOVÁ PONUKA na vyžiadanie

Preložíme všeobecný i odborný text z/ do

ANGLICKÉHO a NEMECKÉHO JAZYKA

 • cena prekladu sa odvíja od náročnosti textu a termínu dodania

 • všeobecný text 10 Eur/ normostrana

 • odborný text 20 Eur/ normostrana

Minimálna cena prekladu je 10 Eur.

Škola si vyhradzuje právo upraviť termín dodania v závislosti od náročnosti/ rozsahu zadania

WINGS PICNIC DAY

2.september 2016

od 15:30 hod na novom námestí v Seredi

zábavno - súťažné jazykové popoludnie v štýle piknik pre celú rodinu


BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ

tada.sk – prihlásiť sa