Vysoká profesionalita lektorov i vedenia školy, povzbudzujúce lektorky, učenie bez stresu v príjemnom prostredí, tolerantnosť a ústretovosť, rodinná a uvoľnená atmosféra, flexibilita v prístupe k študentom.
Mária Fačkovcová individuálne štúdium ANJ
billboard
KURZYINDIVIDUÁLNEFIRMYPREKLADYAKTIVITY

========PONUKA JAZYKOVÝCH KURZOV 2022/23

zápis do kurzov prebieha od 1.9. do 11.9. 2022. prihlásiť sa môžete cez ONLINE PRIHLÁŠKU ========

KURZY PRE ŠKôLKAROV

pre deti od 4 rokov

od 35 Eur/ mesiac/ 2x 45 minút týždenne

KURZY PRE ŠKOLÁKOV

od 1.ročníka ZŠ až po stredoškolákov

od 40 Eur/ mesiac/ 2x 50 minút týždenne

KURZY PRE MATURANTOV

1x100 minút do týždňa

160 Eur/ šk.polrok/ 30 vyučovacích hodín

systematická a komplexná jazyková príprava na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky, nácvik jazykových a testovacích zručností, komunikácia výhradne v cudzom jazyku, nácvik maturitných tém a situácií

KURZY PRE DOSPELÝCH

večerné a ranné polo-intenzívne kurzy

2x100 minút do týždňa

od 60 Eur/ mesačne

výučba komunikatívnou, interaktívnou formou, nácvik praktických jazykových zručností, moderný jazykový obsah, systematické upevňovanie vedomostí, rozvoj myslenia v cudzom jazyku, priateľská atmosféra

ANGLIČTINA * NEMČINA * RUŠTINA * FRANCÚZŠTINA * TALIANČINA

 • pre 1,2 alebo 3 študentov

 • vyberte si dĺžku a intenzitu stretnutí ...50, 75 alebo 100 minút

 • hodiny sú šité na mieru vašim časovým možnostiam a jazykovým potrebám

DOUČOVANIE

PRÍPRAVA NA REPARÁT

PRÍPRAVA NA PRIJÍMACIE POHOVORY

PRÍPRAVA NA POHOVOR DO ZAMESTNANIA

SKYPE KONVERZÁCIE

PRÁCA V ZAHRANIČÍ

OBCHODNÁ ANGLIČTINA/ NEMČINA

TECHNICKÁ ANGLIČTINA

ANGLIČTINA * NEMČINA

VÁŠ FIREMNÝ JAZYKOVÝ KURZ NA MIERU

 • obsah hodín zameriame na vaše potreby a predstavy

 • prispôsobíme sa vašej pracovnej dobe

 • dopravíme sa priamo k vám

 • otestujeme a zaradíme študentov do jednotlivých úrovní

 • zabezpečíme všetky učebné materiály

 • poskytneme pravidelný report o napredovaní študentov

 • pripravíme a zrealizujeme skúšku na medzinárodný certifikát

 • budeme vám odborne k dispozícii počas celého štúdia

CENOVÁ PONUKA na vyžiadanie

Preklad všeobecného i odborného textu z/ do

ANGLICKÉHO a NEMECKÉHO JAZYKA

 • cena prekladu sa odvíja od náročnosti textu a termínu dodania

 • všeobecný text 10 Eur/ normostrana

 • odborný text 20 Eur/ normostrana

Minimálna cena prekladu je 10 Eur.

Škola si vyhradzuje právo upraviť termín dodania v závislosti od náročnosti/ rozsahu zadania

BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ


tada.sk – prihlásiť sa